سقوط کارگر در چاه

بازدید 207

به گزارش  روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر بوشهر مورخ 96/11/24طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی خبر سقوط یک کارگر چاه کن به داخل چاه ،در روستای پهلوان کشی اطلاع داده شد.پس از دریافت این پیام، تیم امداد و نجات ایستگاه 1 آتش نشانی به سرعت خود را به محل حادثه رساندند..پس از بررسی های اولیه مشخص شد فرد مذکور که در زمان حفر چاه به  داخل آن سقوط می کند  و در حین افتادن تلاش میکند که با گرفتن بشکه ای خود را نجات دهد اما متاسفانه نه تنها خود ، بلکه بشکه و دوکیسه ماسه نیز بر روی وی سقوط می کندو فرد در زیر آن ها گرفتار میشود .نیروهای امداد و نجات با رعایت نکات ایمنی وارد شده و فرد مذکور را از داخل چاه نجات داده و برای انتقال به بیمارستان، تحویل اورژانس دادند.