مانور جستجو و نجات دریایی و هوایی

بازدید 149

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر بوشهراجرای مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بوشهر در تاریخ 96/12/13 در داخل آبهای دریای خلیج فارس به عنوان اولین مانور تجسس و نجات هوایی و دریایی هواپیمای سانحه دیده در کشور با همکاری سازمان آتش نشانی برگزار شد .