برگزاری دوره آموزشی رفتار شناسی حریق و تهویه

بازدید 179

به گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر بوشهر ، این سازمان در راستای الزام آموزش و ارتقاء سطح علمی کارشناسان و آتش نشانان محترم در برابر خطرات احتمالی از بروز حریق اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی رفتار شناسی حریق و تهویه در دو روز متوالی به صورت تئوری و عملی نمود .