روز ملی خلیج فارس گرامی باد

بازدید 164

با حضور تعدادی از پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر بوشهر قسمتی از ساحل ،همزمان با روز ملی خلیج فارس پاک سازی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر بوشهرهدف اصلی  از برگزاری این برنامه فرهنگ سازی و مشارکت پرسنل در پاک سازی زمین به خصوص ساحل خلیج همیشه فارس بود.